Gödöllő - Evangélikus templom felújítása

Gödöllő - Evangélikus templom felújítása

A gödöllői Evangélikus templom tetőszerkezetének faanyagvédelme

Július végén megkezdődött a templom tetőszerkezetének cseréje, melynek során a régi palahéjazatot modern palaborításra cserélik. Ennek keretében elvégzik a jogszabályi előírások szerint szükséges faanyagvédelmi teendőket is, melyhez - a szakértő javaslata és a fenntartó jóváhagyása alapján - a XILIX gél faanyagvédőszert választották.

Az új védőszerrel kapcsolatos tudnivalókról cégünk igyekezett minden szükséges információt megadni a kivitelező számára, helyszíni bemutatóval, tájékozató anyagokkal segíteni a munkájukat. A védőszer gyorsabb és egyenletesebb kijuttatása érdekében javasoltuk a védőszer szórással történő kijuttatását, melyhez a szóróberendezést díjmentesen biztosítottuk részükre. A kivitelező visszajelzése szerint az új termék és technológia segítségével rövid időn belül el tudták végzeni a faanyagvédelmi teendőket, különösen nagy előny volt, hogy sem a szóróberendezést, sem a terméket nem kellett a tetőszerkezetre felvinni, a berendezés kellően hosszú csöve lehetővé tette a talajról történő szórást.

A faanyagvédőszer és a szóróberendezés készen áll a régi faanyagok kezelésére